Arbetsprocessen


 1. Ta kontakt med oss och boka in ett möte med en eller flera av våra projektledare.
  Kontaktuppgifter till våra projektledare hittar du här…

 2. Under mötet bollar vi tankar och idéer och för en dialog över hur vi bäst kan arrangera evenemanget och vad ni förväntar er av oss. Vi presentera vad vi kan erbjuda er, vilket utöver en stor erfarenhet bland annat är:
  • Erfarenhet I projektledning där vi värdesätter att ni ska känna er trygga genom hela processen oavsett om ni har erfarenhet av planering och genomförande sedan tidigare eller är nya på fronten.
  • Konferens och scenteknik inom ljus, ljud och video
  • Lösningar beträffande dekor och scenografi
  • Erfaren köksmästare och ett kreativt köksteam
  • Hantering av biljetter, inbjudningar och evenamangsregister

 3. Vi arbetar fram ett förslag samt en prisbild över det som diskuterats under mötet.

 4. Vi bokar in ett möte och för en dialog över det förslag vi givit er och ser om några förändringar krävs innan vi kan ta processen vidare.

 5. Slutligen sker genomförandet av evenemanget eller projektet

 6. I slutet sker en avstämning då vi gärna vill veta hur ni upplevde allt.

Caféet A-Coffee