Personalutveckling med Tetra Pak

När Tetra Pak skulle inspirera och utveckla sin personalstyrka runt om i världen föll valet på Färs & Frosta Sparbank Arena för den sydsvenska verksamheten. I vår VIP-matsal genomförs ca 50 utbildningssessioner enligt en väl genomarbetad strategi. En viktig komponent i upplägget är den videoteknik som Arena Evenemang & Catering levererar, förutom eventlogistik, mat & dryck samt scenteknik. Arrangemanget visar att arenan med dess logistik och konferensteknik är väl rustad för globala företags omfattande och precisa krav och önskemål.

Ett urval av bilder:

Caféet A-Coffee